Антикорупційна спільнота України

Антикорупційна спільнота України

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

Антикорупційна спільнота України, не давай хабарі, не бери хабарі.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Закони України
Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції в Україні”
Закон України „Про доступ до публічної інформації”
Закон України „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції”
Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”
Закон України „Про звернення громадян”
Закон України „Про об’єднання громадян”
Закон України „Про державну службу”
Закон України „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”
Цивільний кодекс України
Кримінальний кодекс України
Кримінально-виконавчий кодекс України
Митний кодекс України
Закон України „Про міліцію”
Закон України „Про Службу безпеки України”
Закон України „Про прокуратуру”
Закон України „Про державну податкову службу в Україні”
Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”

Акти Президента України
Указ Президента України № 1001/2011 „Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки”
Указ Президента України від 11 вересня 2006 року № 742 „Про Концепцію подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності”
Указ Президента України від 23 грудня 2006 року № 1121 „Про Раду з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми Корпорації Україні „Виклики тисячоліття” щодо зниження рівня корупції”
Указ Президента України від 5 травня 2008 року № 414 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 квітня 2008 року „Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики”
Указ Президента України від 26 лютого 2010 року № 275 „Про утворення Національного антикорупційного комітету”
Указ Президента України від 26 березня 2010 року № 454 „Про питання Національного антикорупційного комітету”
Указ Президента України від 14 травня 2010 року № 626 „Про зміни у складі Національного антикорупційного комітету”
Указ Президента України від 14 червня 2010 року № 745 „Про зміну у складі Національного антикорупційного комітету”
Розпорядження Президента України від 20 лютого 2006 року № 33 „Про делегацію України у Групі держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО)”

Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240  „Про затвердження Державної програми щодо запобігання і  протидії корупції на 2011-2015 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року № 1383 „Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 року № 778 „Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 884 „Про затвердження Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 940 „Про затвердження Положення про Державну митну службу України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року № 532 „Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики”
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 року № 587 „Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 р. № 1688-р „Про схвалення Засад антикорупційної політики”

Міжнародні документи
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією
Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності
Рекомендація Європейського Союзу про запобігання та контроль організованої злочинності: Стратегія Європейського Союзу на початок нового тисячоліття
Рішення Ради Європи „Корупція і організована злочинність у країнах, які знаходяться у періоді перебудови (Октопус)”
Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти організованої злочинності
Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом

Рішення Конституційного Суду України
Рішення Конституційного Суду України від 7 квітня 2004 року № 9-рп/2004 у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту “а” пункту 2 статті 5, статті 8, абзаців першого, другого пункту 2 статті 23 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, указів Президента України “Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю” та “Про підвищення ефективності діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю” (справа про Координаційний комітет)
Рішення Конституційного Суду України від 6 жовтня 2010 року № 21-рп/2010 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів)

Інші документи
Постанова Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 „Про судову практику у справах про хабарництво”
Постанова Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 15 „Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень”
Рекомендації та оціночний звіт Групи держав проти корупції (ГРЕКО) за результатами спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання по УкраїніAuthorization
*
*
Registration
*
*
*

Веб сайт

Generation password